O Annie Karwowskiej


Anna Karwowska malarka

Malarstwa uczyła się na warsztatach prowadzonych w oparciu o autorski program z dziedziny technik malarskich prowadzonych przez mgr sztuki, absolwentkę Warszawskiej ASP wydziału malarstwa Małgorzatę Kobus, wykładowcę Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

Karwowska miała wystawy indywidualne w Polsce. Jej sztuka jest inspiracją podróżami, obcowaniem z przyrodą i ludźmi. Na jej obrazach gęsta faktura farby, pastelowe kolory zestawione są w harmonijną całość.

Jeszcze kilka lat temu można było na jej obrazach rozpoznać szczegóły; teraz przechodzą coraz bardziej w abstrakcje.


Prace Anny Karwowskiej emanują czystą przyjemnością malowania, nie skażoną, tak powszechną w środowisku artystycznym kalkulacją.

Artystka kocha farbę, można powiedzieć ze wzajemnością.

W warstwie formalnej Karwowska odwołuje się do tradycji impresjonizmu z jego rozsmakowaniem w niuansach światła i cienia, oraz do polskiego koloryzmu. Używa szpachli malarskiej co daje efekt rozwibrowania powierzchni barwnych oraz powoduje niejednoznaczność przedstawienia. Powierzchnia obrazu zawiera często efekty fakturalne dla ich osiągnięcia artystka używa czasem dodatków takich jak żele i pasty.

Jej malarstwo w warstwie treściowej jest przedstawieniowe. Często podejmuje tematy pejzażu, tak jak jej mistrzowie impresjoniści. W twórczości Anny można wyłonić kilka nurtów, cykli. Jednym z nich jest pocztówka z wakacji, cykl obejmuje wspomnienia z licznych podróży po Europie, które artystka podejmuje wraz z mężem. Następny cykl to marynistyka. Wszelkiego rodzaju łodzie, żaglowce są stałym elementem jej twórczości artystycznej. Jeszcze inny cykl to zwierzęta egzotyczne, ukazuje tęsknotę artystki za dalekimi podróżami.

Podejmowane przez Karwowską tak liczne tematy tworzą szerokie spektrum zainteresowań artystki, odwołują się do autentycznych przeżyć i doznań. Postawa ciekawości wobec świata, otwartości na nowe wrażenia i widoki stanowi o oryginalności tej twórczości, zarówno w warstwie treści jak i formy, która choć swoista i wyróżniająca się, pozostaje tradycyjna i wywodząca się z polskiego koloryzmu.

Małgorzata Kobus

Członek Władz Głównych ZPAP, W latach 1998 - 2006 wykładowca na EAS; w kadencji 2006 - 2010 Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji m.st. Warszawy

Zobacz obrazy autorstwa malarki Anny Karwowskiej

Galeria prac