Warsztaty ikonopisania


Oferta warsztatów obejmuje zarówno podstawy tworzenia ikon, jak i doskonalenie nabytych już umiejętności – w zależności od potrzeb i umiejętności uczestników.
Od uczestników warsztatów nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie z samym pisaniem ikon ani wykształcenie plastyczne.
Zajęcia z ikonopisania w technice tradycyjnej rozpoczynają się od przygotowania gruntu podobrazia, czyli właściwego przygotowania deski.
Kolejnym etapem jest zapoznanie się z wzorcami sztuki ikonowej i samą techniką – malowaniem temperą żółtkową.

Następnie uczestnicy warsztatów pisania ikon uczą się nanoszenia rysunku poprzez nakładanie warstw malarskich.
Końcowym etapem tworzenia ikony jest nakładanie pozłoty.

Pracownia zapewnia wszystkie potrzebne materiały i przybory.

Praca nad ikoną to pokorne ćwiczenie się w technikach zapisanych we wzorcach malarstwa ikonowego.