Obrazy zainspirowane warsztatami tańca Pauliny Wycichowskiej „Contemporary dance” zawierającymi autorskie zestawienie różnych technik tańca współczesnego.

Taneczne improwizacje i kreatywne działania, pogłębiające świadomość ciała stały się pretekstem do namalowania prac, które odzwierciedlają ruch, energię i świadomość przestrzeni.
Techniki akrylowa i olejna oraz nakładanie farby powodują efekt wibracji koloru i dynamiki. Po licznych eksperymentach powstały obrazy energetyczne w wyrazie i nowatorskie w formie.